"Smulan" berättar 

  Det gäller att haja klyket! Det kan man lära av denna lilla "stårry"!

Språkförbistring

De´ kom in en näsa till snuthäcken me en blåtira å´ sa att han ville göra en anmälan om misshandel, va´ har hänt fråga snuten. Jo de´va´ så här sa snubben som jobba på notverket, jag skulle köpa en bil och fick tipset att uppsöka Ärliga Sune på Frejgatan, när jag kommit till bilförsäljningen så frågade försäljaren hur mycke´ deg jag ville lägga på orrkojan, när jag då förklarade att jag inte hade för avsikt att åka ut i naturen och baka såg han ilsket på mej och drog iväg med mej till en bil och sa kolla in vilken spis och vilka svålar. Min gode man sa jag då, jag är inte intresserad av matlagning och definitivt inte fläsk.

Då blev försäljaren alldeles röd i ansiktet och skrek åt mej att om jag fortsatte att djävlas skulle ja få en dagsedel så nötterna skulle stå som ett norrsken i bröhyllan på mej. När jag då återigen försökte förklara vad jag ville så slog han till mej helt utan vidare och kastade ut mej på gatan.

Morsning från ”Smulan”

                                 

© Gunnar "Smulan"  Elmborn 2002-03-28

    Tolkningshjälp för den som behöver  

Smulans uttryck Översättning
Bröhylla Mun
Dagsedel Örfil
Deg Pengar
Notverket U D Utrikesdepartementet
Nötter Tänder
Orrkoja Bil
Snuthäcken Polisstationen
Spis Grill (på bilen)
Svålar Bildäck