"Smulan"       kåling!!

 

 

                                                             Välfärd?

                    

                      Många av de äldsta som ännu finns kvar

                      lever i misär sina yttersta dar´

                      på vårdhem som drivs av vinstbegär

                      och struntar totalt i de gamlas besvär

 

                      Gamla mor Anna och hennes kamrater

                      var i sin ungdom tappra soldater

                      som ur  jorden slet upp stenar och rötter

                      för att försöka få Sverige på fötter

 

                      Nu är dom utslitna på alla tänkbara sätt

                      så det skulle väl inte vara mer än rätt

                      att dom fick ta del av de sötebrödsdagar

som nu hamnar i direktörernas giriga magar

 

                      Tack vare mor Anna och hennes enorma slit

                      kan idag en sån där liten egoistisk skit

                      få en bonus per år på många miljon

                      fast han gjort mindre än det lataste hjon

                     

                      Mor Anna ligger där uttorkad och osedd

                      medan direktören gör sig klar och beredd

                      att resa runt och att av pengarna njuta

                      han slipper ju att höra  mor Anna få tjuta

 

                      När liggsåret svider och hon inte blir vänd

                      ty på vissa vårdhem har det blivit en trend

                      att ha så lite personal att ingen hinner me´

                      att någon vård till de intagna kunna ge

                     

                      Nog är det väl snett att dom som har slitit mest

                      ej får ta del av välfärdens sprakande fest

                      utan ska få ligga i stinkande urin och träck

                      medan direktören är så välklädd och käck

 

                      Kan njuta av livet på grund av mor Annas knog

                      genom att sitta och jäsa på guldkantad krog

                      och smörja sitt krås med den bästa menyn

                      medan mor Annas mat är kall i den stelnande skyn

 

                      Om det fanns någon rättvisa i denna vår värld

                      skulle väl mor Anna få ta del av den flärd

                      som hon varit med att skapa för oss av alla

                      i stället för att i djupaste misär få falla

 

                                                    

                                                     Morsning från ”Smulan”

  Gunnar "Smulan"  Elmborn 2007-11-27